Biraz Dikkat !! Geçtiğimiz Senelerdeki Anız Kabusu Tekrarlanmasın

28.06.2010 22:25

Ülkemizde gerek tedbirsizlik ve dikkatsizlik, gerekse yasalarımızda öngörülen kurallara uymama ve ihmaller nedeniyle son yıllarda özellikle yaz aylarında  “ Anız Yakımı”nda artış görülmektedir. Yanlış alışkanlıklar, atadan kalma görenekler neticesi çiftçilerimiz tarlada kalan arpa ve buğday saplarını, anız, kuru ot ve meyve bahçelerindeki kuru dalları, dikenleri ekonomik değer taşımadığı gerekçesi ile yakmaktadır. Bilindiği üzere toprakta bulunan en değerli yapıyı organik madde oluşturmaktadır. Toprağın zenginliği organik madde ile ölçülür. Toprak, bitki artıklarının toprağa karıştırılmasıyla organik maddece zenginleştirilebilir.

Anız Yangınları; toprağın yapısında ve bitki büyümesinde önemli fonksiyonu olan organik maddeyi azaltmakta, toprak sıcaklığının yükselmesi sonucu toprağın mikrobiyolojik aktivitesi gerilemekte ve biyolojik denge bozulmaktadır. Sonuç itibari ile toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin bozulması sonucu verimlilik düşmektedir. Ülkemiz için maddi ve manevi kayıplara sebep olan Anız Yangınları, kaybolan doğal kaynaklarla beraber yanmış tarlalar ve ormanlık alanlar kötü bir görüntü sergilemekte ve ülke turizmini daha olumsuz yönde etkilemektedir. Bununla beraber anız yangınları sonucu tarladan geçmekte olan enerji nakil hatları ile haberleşme hatları büyük ölçüde zarar görmekte ve milyarlarca liralık milli servet heba olmaktadır. Bu sebeple 27.06.2008 tarih ve 2008/2 nolu Valilik Tebliği gereğince, İlimizde anız yakılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanunu, Türk Ceza Kanunu Ve Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır. Çiftçilerimizin konuya gösterecekleri duyarlılık ölçüsünde yukarıdaki yasaklama kararı başarıya ulaşacaktır. Üreticilerimizin mağdur duruma düşmemeleri için anızla ilgili tedbirlere uymaları ve İL veya İLÇE TARIM MÜDÜRLÜKLERİNDEN bilgi almaları gerekmektedir.