YÖREMİZ İÇİN ARGE (ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME)

24.06.2010 17:14

 

       SODES PROJELERİ VE BELDEMİZDE  ARGE ÇALIŞMALARI                                                                                                          

       Kırdan kente göç, yoksulluk ve işsizlik gibi alanlarda yaşanan sorunlar ve değişen sosyal yapının doğurduğu yeni ihtiyaçlar; bölgedeki sosyal yatırımların önemini artırmıştır. Bu doğrultuda;

  • sosyal ihtiyaçları kısa sürede gidermek amacıyla,
  • valiliklerin doğrudan sorumluluk aldığı,
  • proje odaklı,

Sosyal Destek Programı (SODES) hazırlanmıştır.

       SODES’in amacı Sosyal restorasyon sürecine katkı sağlamak üzere bölgenin beşeri sermayesinin güçlendirilmesiBu kapsamda; hedeflenmektedir.

  • Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan birey ve grupların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarının artırılması
  • Yaşam kalitelerinin yükseltilerek toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
SODES ile, Sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve sosyal refahın artırılması için ; yoksulluk, göç ve kentleşme gibi sosyal sorunların giderilmesine yönelik yerel dinamiklerin harekete geçirilerek,
  • İstihdam edilebilirliğin artırılması,
  • Meslek edindirme,
  • Gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi,
  • Sosyal içermenin sağlanması ve
  • Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi    planlanmaktadır.
        SODES'in Kapsamı  
 
     -   İstihdam, istihdam edilebilirliğin artırılması,
 
 
     -   İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün geliştirilmesi,
 
 
     -   Mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi,
 
 
     -   Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin kolaylaştırılması,
 
 
     -   Kendi işini kurabileceklere destek olunması.
 

      Sosyal içerme

 
      Yoksulluğun azaltılması,
 
     -  Sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması,
 
     -  Yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması.
 

      Kültür, sanat ve spor

     -  Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi,
 
     -  Çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlere yönlendirilmesine destek olunması sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması.
 
GÜNEYDOĞU Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki 9 ilde başlatılan SODES  ''sosyal restorasyon'' süreci kapsamında bölgeye yeni bir renk ve soluk getirecek projeler hayata geçirilecek. GAP bölgesinde kırdan kente göç, yoksulluk ve işsizlik sorunları ve değişen sosyal yapının doğurduğu yeni ihtiyaçlar ile bölgedeki sosyal yatırım ihtiyacına katkı sağlayabilmek için başlattığı Sosyal Destek Programı (SODES) için bu yıl 1.656 proje başvurusu yapıldı. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından değerlendirmeye alınan bu projelerden toplam 778 adedinin finansmanı uygun bulundu. DPT, bu projelere bu yıl için 91.8 milyon lira tutarında destek sağlayacak. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak olmak üzere 9 ilde uygulanan SODES programı kapsamına, Adıyaman'ın 129 projesi, Şanlıurfa'nın 123 projesi, Mardin'in 111 projesi, Siirt'in 88 projesi, Gaziantep'in 86 projesi, Kilis'in 80 projesi, Diyarbakır'ın 72 projesi, Batman'ın 67 projesi ve Şırnak'ın 22 projesi kabul edildi.
 
 Aşağıda 2008 ve 20009 yıllarına ait Besni için kabul edilmiş SODES projeleri incelendiğinde bu yıllara ait Çakırhüyük adı bulunmamakta, en azından ben görmedim.. Vakit geçirmeden Beldemizde SODES kapsamında ARGE (Araştırma- Geliştirme) çalışmaları yapmak beldemize karşı sorumlu hisseden herkesin görevidir... Bu konuda bir an önce kafa yormaya başlanırsa iyi olacak,Zira tren kaçabilir...                                 

                            2009 YILI BESNİ İÇİN KABUL EDİLEN SODES PROJELERİ

GEÇEN PROJELERİMİZİN LİSTESİ

PROJE ADI

Proje Yürütücüsü

PROJE TÜRÜ

BÜTÇE (TL)

ASANSÖRCÜLÜK EGITIMI BESNİ Endüstri Meslek Lisesi İSTİHDAM 23,200
Olimpik OKULLAR BESNİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR-SANAT-SPOR 173,000
SAYACILIK KURSU BESNİ HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM 31,500
HAZIR GİYİM Kalifiye ELEMANI YETİŞTİRME BESNİ HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM 26,250
BEN'IN ÜLKESİ KITAP BESNİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR-SANAT-SPOR 52,700
BARIŞ VE KAYNAŞMA
İÇİN SPOR 2
BESNİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR-SANAT-SPOR 46,150
HAYDI GENÇLER HALKOYUNLARINA BESNİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR-SANAT-SPOR 11,800
KÖY SPOR sahaları BESNİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR-SANAT-SPOR 120,000
KÖYLER KITAPLA BULUŞUYOR BESNİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR-SANAT-SPOR 50,000
OYNAYARAK Öğreniyorum BESNİ İSTİKLAL ANAOKULU SOSYAL İÇERME 23,100
GELECEĞE Güvenle
BAKMAK İSTİYORUM
BESNİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL İÇERME 76,400
    TOPLAM: 634,100
       
BESNİ Gençlik ve Spor İLÇEMÜDÜRLÜĞÜNÜN GEÇEN PROJELERİ
PROJE ADI Proje Yürütücüsü PROJE TÜRÜ BÜTÇE (TL)
SODES SPOR OKULLARI sahaları BESNİ Gençlik ve Spor İLÇEMÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR-SANAT-SPOR 80,750
HAYDI GENÇLER Spora 2 BESNİ GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR-SANAT-SPOR 30,000
HERKES ELELE SPOR
Parkına
BESNİ GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR-SANAT-SPOR 34,650
    TOPLAM: 145,400